Opzegbrief FNV

Download de opzegbrief in .doc formaat


----------- VOORBEELD OPZEGBRIEF -----------
FNV Vakcentrale
Naritaweg 10
1043 BX Amsterdam


Plaats datum


Onderwerp: opzegging lidmaatschap

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van de manier waarop de FNV is omgegaan met dhr. Marijnissen (www.vakbondmaffia.com) zeg ik mijn lidmaatschap per direct op. Zou u per omgaande een bevestiging willen sturen op onderstaand adres.

Hoogachtend,


Naam
Adres
PC Woonplaats
----------- EINDE VOORBEELD -----------