De Overeenkomst

Tussen beide partijen? Dat zijn de FNV en Copex. Mij is niets gevraagd. De vertegenwoordiger van de FNV was een stagiaire die niets van de zaak afwist. Het ontslag was een hamerstuk. Geen waarheidsvinding. Alles stond bij voorbaat vast. Een inmiddels beproefde werkwijze van de toga criminelen en de vakbondsmaffia.