Consumentenbond

Net als de TV omroepen heeft de consumentenbond geen zin om de maffiapraktijken van de FNV te onderzoeken.
Toen ik de consumentenbond belde werd mij gezegd dat ze alleen bij veel klachten er naar kijken. Mij werd geadviseerd om iets te schrijven op het Forum. Dat heb ik gedaan, maar het werd niet geplaatst. In een e-mail gevraagd om opheldering. Geen antwoord. Toen ik de andere dag op de website keek en wilde inloggen kreeg ik volgende boodschap

Consumentenbondforum
Je bent permanent verbannen van dit forum.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de beheerder.
Deze ban is van toepassing op jouw gebruikersnaam.


Het is natuurlijk erg leuk dat we dankzij de consumenten bond weten dat wasmiddel X iets beter is dan wasmiddel Y, maar de echte problemen durven ze niet aan. Daarom zijn er weinig klachten over de FNV. Ze worden eenvoudigweg geweigerd of er wordt nooit op gereageerd.
Reactie van Consumenten Bond

RE: e-648315 forum ban FNV klacht

Geachte heer Marijnissen,

Via ons Service- en Adviescentrum bereikte ons uw klacht over de weigering van uw bericht op het forum op de website van de Consumentenbond. U stuurt daarbij een link mee naar een externe derde website waar u in een commentaar nogmaals uw ongenoegen uit over het feit dat we uw bericht niet op ons forum toegelaten hebben en uw vraag niet door onze adviesmedewerkers afgehandeld werd. Graag leggen we u nogmaals uit waarom we voor een dergelijke werkwijze kiezen.

Uw klacht bevindt zich niet op het werkterrein van de Consumentenbond. We zijn een consumentenorganisatie en maken ons uit dezen hoofde sterk voor de positie van de consument op de Nederlandse markt. Het consumentenrecht is een bijzondere rechtsvorm waarin de particuliere consument als zwakkere partij ten opzichte van het bedrijfsleven beschouwd wordt. Daarnaast testen we onafhankelijk en objectief diensten en producten voor particulieren.

Uw klacht ging enerzijds over een internationaal politiek onderwerp met een religieus aspect, en anderzijds over de positie die een van de Nederlandse vakbonden volgens u in dezen inneemt. Voor zover de Consumentenbond überhaupt een standpunt over politieke zaken inneemt, dan is dat altijd over Nederlandse consumentenonderwerpen.

De rechtsvorm die de verhouding tussen u en de vakbond regelt is het verenigingsrecht. Ook dit ligt niet op het werkterrein van onze organisatie.

BLA BLA BLA BLA

Daarnaast gebruikte u in uw bijdrage aan het forum concluderende termen die na hoor en wederhoor aan de rechter zijn voorbehouden. Tot een bevoegde rechter oordeelt dat er sprake zou zijn van de praktijken die u veronderstelt, vertegenwoordigt uw argument alleen uw persoonlijke mening.

DOEN ZE NIET! DAT IS NOU JUIST HET PROBLEEM! TOGACRIMINELEN SEPONEREN ALLE AANGIFTES VAN JAN LUL EN MIEP KUT.

Ook gebruikte u in uw bijdrage een enigszins suggestieve schuilnaam en liet het e-mailadres dat u gebruikte geen enkele conclusie over uw identiteit toe.

CARLO MARIJNISSEN UIT ALKMAAR. ADRES EN TELEFOONNUMMER ZIJN BEKEND BIJ DE FNV EN BIJ CONSUMENTENBOND.

Als iemand door een persoon onterecht van onrechtmatig handelen wordt beticht, dan is er sprake van laster, eveneens een strafbaar feit. Daarnaast behouden we ons doormiddel van de forumvoorwaarden waarmee u bij aanmelding op ons forum akkoord bent gegaan, voor, berichten te verwijderen en toegang tot het forum te ontzeggen als er sprake van onwenselijke, niet onderbouwde of zich niet op ons werkterrein bevindende inhoud is.

DE FNV IS INDERDAAD ERG LASTERLIJK. MAAR WORDT GEDEKT DOOR DE TOGACRIMINELEN (ZIE KAREL DE WERD)

Wat ons betreft willen we het bij bovenstaande uitleg laten en beschouwen we de discussie verder als gesloten. Eventuele juridische stappen ten opzichte van uw bericht op het bovengenoemde externe platform blijven onverlet. KOM MAAR OP!

IK ZEG NEE TEGEN BOND. (ALLEEN JAMES IS LEUK)
Met vriendelijke groet,

Forumbeheerders Consumentenbond